Majetkoprávní dosah způsobení nehody pod vlivem alkoholu

01. 04. 2022

Na 10 minut

Usedli jste někdy za volant po požití i malého množství alkoholu? Možná Vás v takovém případě napadlo, že pokud budete mít smůlu a zastaví Vás policisté, nenafoukáte buď nic či pouze minimum. Můžete si také myslet, že v nejhorším případě dostanete pokutu ve správním řízení, bude Vám na chvíli odebrán řidičský průkaz či v horším případě (při větším obsahu alkoholu v krvi) Vás čeká trestně právní odpovědnost. Jedná se o sankce sice nepříjemné, které však zároveň časem pominou. Negativní důsledky takového jednání Vás však můžou zasáhnout víc, než si uvědomujete. Většina lidi totiž netuší, že alkohol za volantem představuje významnou hrozbu i z titulu odpovědnosti občanskoprávní.

Každý z nás má ze zákona povinnost mít uzavřeno tzv. povinné ručení ke svému vozidlu. Toto pojištění narozdíl od pojištění havarijního nechrání Vás a Váš majetek, ale ostatní osoby či jejich majetek, kterým byla způsobena škoda právě Vaším vozidlem. V případě vzniku škody, za kterou odpovídáte, vyplatí tedy pojišťovna poškozenému náhradu škody „místo Vás“.

Pokud však způsobíte škodu při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, pojistitel za Vás škodu sice uhradí, ale následně ji po Vás může vymáhat. Tyto částky jsou s ohledem na poškozená vozidla často nemalé a v případě, že dojde během nehody k újmě na zdraví třetích osob, může se tato částka vyšplhat až k částce blížící se milionu. Neobvyklá není ani situace, kdy pojistitel poskytne poškozenému nějaké pravidelné dávky (např. pravidelnou měsíční náhradu ušlého příjmu z důvodu vzniku invalidity), a tyto následně pravidelně požaduje po řidiči.

Příliš často si lidé neuvědomují, že motorové vozidlo je užitečný, ale nebezpečný nástroj. Pojistitel za Vás poskytne z povinného ručení poškozeným osobám náhradu škody a pokud škoda vznikne porušením běžných pravidla silničního provozu, jako je např. nedání přednosti v jízdě či nedodržení bezpečné vzdálenosti, nebude to po Vás chtít nahradit (to je samozřejmě smyslem pojištění odpovědnosti). V případě porušení natolik závažného pravidla, jako je zákaz řízení pod vlivem alkoholu, však ponese konečnou povinnost k náhradě škody ten, kdo toto pravidlo porušil. 

Uvedenému neuniknete ani odmítnutím zkoušky na přítomnost alkoholu v těle, protože i toto jednání představuje další samostatný důvod, který zakládá právo pojišťovny na náhradu poskytnutého plnění. Možnost vymáhat jej po Vás pak má pojišťovna i v dalších případech, jako je např. způsobení nehody v době, kdy Vám byl uložen zákaz řízení či v případě ujetí od nehody, přičemž výčet těchto situací je možno nalézt v ust. § 10 zákona č. 168/1999 Sb.

Pokud tedy někdy způsobíte dopravní nehodu, je vhodné kontaktovat odborníka, aby Vám mohl poradit, jak minimalizovat možné další následky dopravní nehody a nečekat, až samy nastanou.

Zpět na přehled článků

Máte zájem o služby nebo nějakou otázku?Pošlete nám zprávu