Závěť jako prevence dědických sporů

21. 01. 2022

Na 15 minut

I když se jedná o nepříjemnou záležitost, je důležité si uvědomit, že vyřešením otázky pozůstalosti neřešíte pouze problémy své, ale především Vašich blízkých, kteří jsou potencionálními dědici. Kdy je na místě zamyslet se nad tím, zda sepsat závěť a jak při tom postupovat? Právě tomu se v tento článek bude věnovat.

 

Dědění ze závěti a dědění ze zákona

Proč někdy dochází k dědění na základě tzv. poslední vůle a jindy na základě pravidel, které vyplývají ze zákona? Odpověď je jednoduchá – pouze v malém množství případů zanechává zůstavitel platnou závěť. Výraz „platná závěť“ zdůrazňuji z důvodu toho, že závěť má velmi přísné formální požadavky, jejichž nedodržení má za následek její neplatnost a nepoužitelnost.

 

Výhody závěti

Nesporně největší výhodou závěti je to, že s její pomocí můžete rozhodnout o konkrétním rozdělení Vašeho majetku, kdy můžete např. přisoudit konkrétní věc konkrétní osobě. Naopak dědění ze zákona určuje, jaký podíl majetku nabude každý dědic. Závěť se může týkat pouze části Vašeho majetku. Pokud se rozhodnete zbytek majetku do závěti nezahrnout, bude tento majetek děděn na základě zákonných pravidel. V případě jakýchkoliv specifických situací v rodině, je závěť vyloženě nevyhnutelná, protože jen jejím prostřednictvím se Vaše dědictví nestane předmětem dlouhodobých sporů mezi členy rodiny. Každý z nás zná totiž případy, kdy se kvůli majetku rozhádala rodina na celé roky.

 

Základní pravidla přípravy platné závěti

Existuje několik způsobů, jak vytvořit platnou závěť. Prvním způsobem, je tzv. holografní závěť, která představuje závěť napsanou a podepsanou vlastní rukou zůstavitele. Tato závěť nevyžaduje přítomnost žádného svědka a dotyčná osoba si ji může v podstatě uschovat doma, avšak riskuje, že se v případě jejího úmrtí nemusí vůbec objevit.


Dalším typem závěti je tzv. alografní závěť, což je závěť nesepsaná vlastní rukou zůstavitele (tedy napsaná na počítači, či jinou osobou), která však mimo vlastnoručního podpisu zůstavitele vyžaduje přítomnost dvou současně přítomných svědků, před kterými zůstavitel prohlásí, že se jedná o jeho poslední vůli, přičemž tito svědci se musí na závěť podepsat. Svědkem pak nesmí být osoba dědici blízká či osoba, která má na dědictví jiný právní zájem. 


Dalším typem závěti je tzv. alografní závěť, což je závěť nesepsaná vlastní rukou zůstavitele (tedy napsaná na počítači, či jinou osobou), která však mimo vlastnoručního podpisu zůstavitele vyžaduje přítomnost dvou současně přítomných svědků, před kterými zůstavitel prohlásí, že se jedná o jeho poslední vůli, přičemž tito svědci se musí na závěť podepsat. Svědkem pak nesmí být osoba dědici blízká či osoba, která má na dědictví jiný právní zájem. 

 


V případě specifických situací vyhledejte odborníka

Dědické právo jako takové představuje rozsáhlou problematiku a není vždy jednoduché se v něm vyznat. Existují instituty jako nepominutelný dědic, vydědění či započtení dědického podílu. Závěť může také reagovat na situace, kdy je některý z Vašich dědiců předlužen a Vy nechcete, aby Váš rodinný majetek ve výsledku získal jeho věřitel. Pokud chcete mít jistotu, že závěť bude skutečně odpovídat Vaši poslední vůli, vyhledejte pomoc odborníka. Cena za pomoc se správnou formulací, s přípravou a případnou úschovou závěti, představuje nepoměrně menší náklad v porovnání s problémy, které můžete kvůli nesprávně připravené závěti způsobit svým dědicům. Řešením situace pak může být i darování majetku za Vašeho života, se stanovením doživotní péče či tzv. výměnku, tedy doživotního práva bydlení v nemovitosti.

Zpět na přehled článků

Máte zájem o služby nebo nějakou otázku?Pošlete nám zprávu