Richard Pěnčík

Advokát

V naší advokátní kanceláři nabízíme právní služby v podstatě ve všech oblastech práva se zaměřením na právo občanské, obchodní, trestní či správní. Každému klientovi jsme ochotni poskytnout individuální přístup se zaměřením na jeho zájmy. Spolupracujeme se širokým okruhem dalších advokátů a můžeme zprostředkovat i služby dalších odborníků, jako jsou soudní znalci, notáři či soudní exekutoři.

Více

Kdo jsem

Advokát zaměřený na generální praxi

Absolvoval jsem pětileté studium v oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2015, přičemž pro svou závěrečnou diplomovou práci jsem si zvolil téma: Členství ve spolku. Od té doby působím v advokacii v různých odvětvích a od složení advokátních zkoušek poskytuji v rámci advokátní kanceláře spolu se svými kolegy právní služby v Brně. Působím pak také v okolí Kyjova či Hodonína, odkud ostatně sám pocházím, a proto můžu přispět i znalostí místních poměrů.

Mé služby

Služby

V naší kanceláři se věnujeme především těmto oblastem

Právo
nemovitých věcí

Naše advokátní kancelář Vám poskytne komplexní právní služby ohledně převodu nemovitostí, zřízení věcného břemena či uzavření nájemního vztahu. Samozřejmostí je také vyjednávání s druhou smluvní stranou, se správním úřadem či realitní kanceláří, a dále pak připomínkovaní či revize smluv, vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí, poskytování advokátní úschovy, jakož i konzultace týkající se problematiky nemovitých věcí. Pomůžeme Vám též s činností SVJ.

mám zájem o službu
Občanské
právo

Mezi nejčastěji vyžadované služby v oblasti občanského práva patří především příprava smluv, jako např. smlouvy kupní, smlouvy o dílo, smlouvy nájemní či pachtovní, jakož i dalších smluv vyžadovaných zákonem. Smlouvy jsou vytvořené pro klienty na základě jejich konkrétních specifických požadavků tak, aby vyhovovaly ustanovením zákona. Poskytovány jsou také služby v souvislosti s uspořádáním majetku pro případ smrti či zastupování v dědickém řízení.

mám zájem o službu
Náhrada škody
a pojišťovací právo

Naše kancelář Vám pomůže s uplatňováním náhrady škody či nemajetkové újmy, a to včetně sporů s případnou pojišťovnou, ať už jde o dopravní nehodu či jinou událost. Řešíme též spory z titulu vzniku bezdůvodného obohacení.

mám zájem o službu
Správní a trestní
právo

V oblasti správního práva nabízíme především zastoupení v přestupkovém řízení, jakož i v dalších řízeních před správními orgány, včetně zastupovaní před správními soudy. Taktéž se věnujeme obhajobě ve všech stádiích trestního řízení, jakož i zastupovaní poškozených.

mám zájem o službu
Obchodní a spolkové
právo

Pomůžeme Vám se správou Vašich společností či spolků, a to např. při tvorbě stanov či při komunikaci s rejstříkovým soudem. Můžeme s Vámi prokonzultovat i Váš záměr na založení společnosti a zajistíme též potřebnou součinnost notáře.

mám zájem o službu
Insolvence
a exekuce

Pokud byl Váš účet zablokován exekutorem či Vám přišel exekuční příkaz na Váš majetek, neváhejte se na nás obrátit. Nebývá nezvyklé, že jsou uplatněné nároky neoprávněné či uměle navýšené a existuje spousta způsobů obrany. Pokud jste se ocitli v tzv. dluhové spirále, může pro Vás být řešením podaní insolvenčního návrhu, kdy během pár let uhradíte určité procento svých dluhů a ve zbytku můžete být soudem od jejich hrazení osvobozeni.

mám zájem o službu
Pracovní
právo

Ať už jste v pozici zaměstnavatele či zaměstnance, můžete s námi probrat problematiku pracovního úrazu, neoprávněné výpovědi, znění pracovní smlouvy a další.

mám zájem o službu
Civilní procesní
právo

V dnešní době je bohužel velkým nešvarem odkládat hrazení faktur či neplatit způsobené škody. Pokud se Vám podobné situace dějí, můžete se na nás obrátit. Vždy preferujeme smírnou dohodu stran, o kterou se za Vás v první řadě pokusíme. Někdy však nezbývá, než nechat danou situaci vyřešit nestranný soud. Nabízíme kompletní zajištění mimosoudního a soudního řešení sporů, zastupování v soudních řízeních, sepis návrhů, žalob, vyjádření a dalších podání. Můžeme se též pobavit o odkupu Vaší pohledávky.

mám zájem o službu
GDPR

Zpracujeme pro Vás podklady pro Vaši společnost tak, aby bylo vše v souladu s novým nařízením EÚ GDPR. Možností je též jmenování naší kanceláře tzv. pověřencem pro GDPR..

mám zájem o službu

Cena služeb

Kolik naše advokátní služby stojí?

V naší advokátní kanceláři dostane klient zpravidla ještě před uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb co nejpřesnější informaci o odhadované ceně právní služby a o časovém rozpětí, ve kterém budeme schopni danou službu zrealizovat.

Klient nás může kontaktovat prostřednictvím telefonu či e-mailové schránky a po stručném vylíčení tématu bude sdělena orientační cena žádané právní služby, přičemž může být dáno na výběr mezi hodinovou sazbou či odměnou za počet úkonů. Pokud klient s předloženou nabídkou nesouhlasí, strany se rozejdou bez jakýchkoliv vzájemných závazků.

Kontakt

Máte zájem o služby nebo nějakou otázku?Pošlete nám zprávu

Nebo nám zavolejte! +420607642944

Mgr. Richard Pěnčík

Husova 594/6
602 00 Brno

Uhřice 300
696 34 Uhřice

+420 607 642 944

richard@pencik-advokat.cz

Napište nám